Det er Olje- og energidepartementet har besluttet at Statkraft får bygge sin planlagte testturbin for offshore vind på Smøla.

Turbinen har en installert effekt på inntil 8 megawatt (MW), noe som gir en årsproduksjon på i overkant av 20 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til rundt 1.000 husstander.

[M1]

Konsesjonen til testturbinen ble klaget inn til OED fordi den kunne være en trussel for flere fuglearter i området. Departementet har ikke funnet at oppføringen av den omsøkte testturbinen vil være av betydning for bestanden for de aktuelle artene. Likevel har departementet pålagt vilkår om at testturbinen skal inngå i det utrednings- og forskningsarbeidet som gjøres på det eksisterende vindkraftverket på Smøla.