Regnskapstallene for 2014 viser at øyregionens største elektrikerfirma Elektro Team omsatte for 46,1 millioner kroner, og satt igjen med et årsresultat på 3,525 millioner. Dette er en betydelig forbedring av resultatet fra året i forveien, da man satt igjen med et resultat på i overkant av 500.000 kroner.

- I 2013 hadde vi noen prosjekter som ikke gikk så bra, samtidig som vi hadde en del utviklingskostnader. I 2014 hadde vi en mer effektiv drift, og vi fikk igjen litt av det vi mista året før. På tampen av året begynte vi også å få igjen litt for satsningen mot havbruksnæringa. Så vi ser de to årene litt i sammenheng, forklarer daglig leder Roger Einvik.

Utviklingskostnadene Elekro Team tok i 2013 er knyttet til prosjektene de først hadde med Måsøval fiskoppdrett, og nå med Salmar, hvor det legges landstrøm til oppdretternes sjøanlegg.

Selskapet har også vokst i antall ansatte. Ved utgangen av 2013 hadde de 29 ansatte. Nå har de 35. Og dette året ser ut til å kunne gi minst like gode resultater som fjoråret:

- Det er ingen grunn til å tro noe annet. Aktiviteten er stor, og vi har hatt full sysselsetting så langt i 2015. Det ser bra ut, sier Roger Einvik, daglig leder i Elektro Team.