- Hva gjør at selskapet har høyest lusetall i perioden uke 31-37 både i øyregionen og Nordmøre og Romsdal?

- Fikk ikke arbeiderne fornyet kontrakt på grunn av lusesituasjonen?

- Viser til pressemelding

- Viser til vedlagte pressemelding fra Sjømat Norge om lusesituasjonen i Midt-Norge som svar på din henvendelse. Når det gjelder fornyelse av arbeidsavtalene med innleide fra bemanningsbyrå så er det ikke noen endringer eller nye opplysninger, skriver han i en e-post.

Over 8 ganger så mye som grensa

Lokalavisa mener dette ikke gir svar på hvorfor anleggene Fætten og Segelråa på Nordmøre og Romsdal har over åtte ganger så mange voksne hunnlus som er tillatt (0,5 pr fisk).

På Edøya 2 anlegget i øyregionen har selskapet overskridet lusegrensen med nesten sju ganger pr fisk.

Hitra-Frøya mener heller ikke det gir noe klart svar på om det var de store luseproblemene i oppdrettsbransjen som gjorde at arbeiderne ikke fikk fornyet kontrakt.

Derfor spør vi igjen og får følgende svar:

- Som sagt har Lerøy Midt AS kjørt høy aktivitet over lang tid, og aldri kjørt to skift på slakteriet i en lengre periode sammenhengende. Som følge av dette går vi nå over til en litt lavere aktivitet med ett skift, men opprettholder normal produksjon. Viser ellers til dagens pressemelding fra Sjømat Norge som er oversendt tidligere angående ditt spørsmål om lusetall.

Nok en gang er ikke spørsmålene besvart og vi purrer på Fjeldvær for konkrete svar.

- Hva gjør at selskapet har høyest lusetall i perioden uke 31-37 både i øyregionen og Nordmøre og Romsdal?

- Fikk ikke arbeiderne fornyet kontrakt på grunn av lusesituasjonen?

Ny presisering

Lerøy Midt på sin side mener de har besvart spørsmålene, men Fjeldvær kommer med en ny presisering på tirsdags ettermiddag, den 22. september.

- I pressemeldingen fra Sjømat Norge står det rimelig klart at det er en utfordrende lusesituasjon i Midt-Norge for alle produsenter. For Lerøy Midt AS sin del har utfordringen vært på Møre hvor vi har vårgenerasjon 2014. Denne fisken har slaktevekt, og vi har nå slaktet de lokalitetene det gjelder i samarbeid med Mattilsynet, og innen de frister som er gitt . Den spesifikke lokaliteten Edøya på Hitra du spør om har ikke tilsvarende utfordringer nå.

- Utover dette har vi ingen kommentar fra Lerøy Midt.

Lokalavisa fulgte opp med nye spørsmål omkring de høye lusetallene og hva som ble gjort for å forhindre dem, men ikke fått svar ennå.