Legger ned på Sistranda, flytter alt til Hammarvika. Et grep for framtida, forklarer ledelsen

foto