Underskudd på 114 millioner kroner. - Vi tror 2021 er året det snur