Uenige om oppdrettet plasseres på en viktig fiskeplass