MN24

Risikobransje: – En økende trend i personulykker med alvorlig utfall

foto
Havbruk- og fiskerinæringene har mest risiko for arbeidsulykker i forhold til antall sysselsatte. Bildet er fra etterforskninga av dødsulykka utenfor Kverva i nyttårshelga. Foto: Ronny Teigås