Risikobransje: – En økende trend i personulykker med alvorlig utfall