Frøya-baserte Åkerblå  kjøper vel en tredjedel av aksjene i selskapet FoMas, som har sin aktivitet i Rogaland og Hordaland. Begge er kompetansebedrifter på fiskehelse.

Daglig leder i FoMas as, Solveig Nygaard, og daglig leder i Åkerblå As, Roger Sørensen, ser frem til et godt og utviklet samarbeid mellom selskapene.

- Dette samarbeidet har vi stor tro på, vi har gjennomført en god prosess i forkant av oppkjøpet, og dette vil resultere i gode tjenester til våre kunder og ikke minst videreutvikling av den gode kompetanse begge selskapene innehar, sier Nygaard og Sørensen i en pressemelding.

Åkerblå AS vil bistå FoMAS i å bygge opp akkrediterte miljøtjenester, og kjøper seg inn i Fomas 7. november 2016 med 34,3 prosent.

Fiskehelsetjenesten i de to selskapene vil bli drevet separat og som tidligere, men selskapene kommer til å utnytte hverandres kompetanse på fiskehelse for å forbedre også denne tjenesten.