I det 600 kvadrat storebygget som begynner å komme på plass på Rabben på Frøya, løper 16 nysgjerrigebarnehagebarn rundt og utforsker den noe uferdige bygningen som snart skal bliden nye barnehagen deres.

For å forberede barna på atde snart skal flytte fra de midlertidige lokalene på Dyrvik til nye, flotte lokalerpå Rabben, har Tove Holm, Bjørg Karin Lassen og Britt Sandvik Espnes tatt medseg barna til byggeplassen for å ta dagens lunsj der.

- Vi har ledige barnehageplasser

Men det er ikke bare barnasom ser ut til å glede seg til å få større plass å boltre seg på. Også deansatte ser frem til forandring.

- Nå holder vi til i et litegrendahus på Dyrvik. Vi fikk satt opp ei laftahytte også, men det er trangt omplassen allikevel. Vi måtte sette et tak på 18 barn, men når vi åpner i aprilnå har vi plutselig totalt ca. 60 barnehageplasser, forteller Tove Holm, somsammen med Britt Sandvik Espnes og Marianne Espnes står bak den nyebarnehageetableringen.Barnehagen får to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

-  Det vil si at vi har ledige barnehageplasserallerede fra april. Det er ikke alle permisjoner som går ut akkurat på høsten,så da kan det være greit å vite at vi tar i mot barn med en gang vi flytter innher i april, understreker Holm.

Inngår partnerskapsavtaler med lokale bedrifter

Helt siden oppstart i augusti fjor, har Rabben barnehage hatt fokus på å være en kystbarnehage med fokus påhva øya Frøya har å by på.

- Vi har hatt tilgang til enrobåt som har blitt mye brukt, og det er ikke noe vi kommer til å slutte medselv om vi flytter litt lenger opp fra sjøkanten nå. Vi vil fortsette med densamme pedagogiske plattformen som tidligere. Vi vil fokusere på stoltheten vedå være frøyværing, sier Tove.

Som et grep for å gjennomføredet, har barnehagen inngått flere partnerskapsavtaler med bedrifter på Frøya.

- Vi ville gjerne ha slikeavtaler for å sikre samarbeidet. Slik at vi vet at det blir gjennom hele året,og ikke bare når det passer seg sånn ellers. Vi har blant annet skrevet avtalemed Måsøval fiskeoppdrett og Hurran gård. Barna skal altså få være med på heleprossesser fra start, enten det er om fisk eller slakt av villsau, fortellerTove Holm.

- Vi gleder oss veldig nå,legger hun til.

Feirer det første måltidet

Barna ser ut til å ha løptseg ferdig blant planker, spiker og grønne vegger, og samles for å innta dagenslunsj.

- Dette er det førstemåltidet i nybarnehagen da, dere!, sier Bjørg Karin Lassen engasjert.

- Snart blir dette barnehagenderes, forteller de ansatte til barna, som for øyeblikket ser mer opptatt ut avå få i seg de påsmurte brødskivene enn akkurat det.