Konsernsjef Leif Inge Nordhammer mener Salmar ikke har gjort noe ulovlig da stoffet formalin ble brukt mot lakselus.

- Vi har holdt oss innenfor regler og hjemler og har ikke gjort noe ulovlig. Her er det uenighet om jussen. Mattilsynet har lagt ned forbud ETTER at vi gjort vår operasjon - og det forholder vi oss selvsagt til. Formalin er et legemiddel som brukes i matvareproduksjon og er godkjent av EU, sier Nordhammer til Hitra-Frøya.

Tidligere i dag har en rekke medier, inkludert lokalavisa, omtalt Salmars bruk av stoffet formalin selv om dette ikke er godkjent av norske myndigheter. På grunn av mangel på dokumentasjon, er det bakteriedrepende stoffet formalin, ikke lovlig i Norge, skriver NRK Trøndelag.

Legemiddelverket avslo søknaden til oppdrettsselskapet Fishguard i Bergen 2. september på grunn at formalin er giftig ved hudkontakt og mistenkes å kunne forårsake kreft for mennesker, skriver VG.

Legemiddelverket mener bruken også er betenkelig av hensyn til:

  • Dyrevelferd (sikkerhet for og påvirkning på fisken som behandles).

  • Ikke etablert doseringsmengde og usikkerhet med hensyn til effekten på de ulike stadier av lakselus.

  • Sikkerhet for operatørene ved håndtering av formaldehyd (formalin).

  • Ukjent risiko for og omfang av miljøeffekter ved utslipp av store volumer formaldehyd i sjø.

1. juli 2014 avslo Legemiddelverket også en søknad om bruk av formalin, skriver VG videre. Den gang viste til at de også hadde avvist en søknad i 2009.

- Brukt i tre oppdrettsanlegg

Likevel har Salmar tatt i bruk formalin uten å søke Mattilsynet i fullskala-rensing, bekrefter Mattilsynet.

– Det dreier seg om bruk av formalin knyttet til tre lakseoppdrettsanlegg i Midt-Norge det siste året, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet Midt til VG.

VG har også snakket med flere kilder i oppdrettsbransjen som sier at flere oppdrettsselskap tar i bruk løsninger som ikke er godkjent fordi lakselusa har blitt resistent mot godkjente legemidler.

Salmar på sin side har uttalt at det ikke er snakk om fisk som skulle slaktes nå. Da VG spør om laksen skal slaktes på et senere tidspunkt, får de dette svaret av Mattilsynet.

- Eventuelle rester vil være ute av fiskens system for lenge siden, sier Knudtsen.

- Vil bli anmeldt neste gang

Videre sier Mattilsynet at regelverket skal strammes opp.

– De har vært endel uklarheter vedrørende bruken av formalin og det er først den senere tiden kommet en endelig avklaring fra Statens Legemiddelverk om at formalin ikke skal brukes.

Overfor NRK Trøndelag understreker regiondirektøren at Salmar eller andre firma vil bli straffet hvis de gjør noe slikt igjen.

– Dersom oppdrettere gjør dette igjen, vil de bli anmeldt, sier Bjørn Røthe Knudtsen til NRK.

- Var i en akutt situasjon

Til VG forteller konsernsjef Leif-Inge Nordhammer at de informerte Mattilsynet og fulgte loven.

– Det er riktig at vi i en akutt situasjon med større antall fisk enn det var mulig å nødslakte, benyttet et formalinpreparat til avlusning utskrevet av vår eksterne tilsynsveterinær. Dette foregikk i kontrollerte former i brønnbåt i lukkede former, slik loven åpner for. Dette var basert på den etiske og rettslige plikt vi som oppdretter hadde til å ta hensyn til dyrevelferden i den alvorlige, akutte lusesituasjonen som hadde oppstått i akkurat dette området. Dette informerte vi åpent Mattilsynet om. Denne kontrollerte avlusingen ble naturligvis gjennomført uten risiko for menneskelig hudkontakt eller innånding av preparatet, og det er ved slik kontakt stoffet kan være giftig, sier Nordhammer.

Han sier videre at de vil rette seg etter Mattilsynets advarsler i fremtiden.

– Vi er enig med Mattilsynet i, at det har vært juridisk uklarhet om bruken av formalin i oppdrettsnæringen, men vi kan vanskelig se at myndighetene har hjemmel til et slik absolutt forbud som nå er innført. Etter at både Legemiddelverket og Mattilsynet nå har konkludert med at formalin inntil videre ikke vil bli akseptert, vil vi naturligvis innrette oss etter det. Vedtak Legemiddelverket gjorde for flere år siden kan ikke sammenliknes med dagens lusesituasjon, og handler derfor ikke om samme problemstilling, forklarer Nordhammer til VG.