Bruk av leppefisk for å fjerne lakselus har blitt stadig utbredt fra under 2 millioner i 2007 til over 21 millioner i fjor viser tall fra fiskeridirektoratet, skriver Adressa.

Blant annet forsker et firma i øyregionen på bruk av leppefisk.

Men havforskningsinstituttet mener at villfanget leppefisk blir fraktet fra Sverige og Sørlandet til anlegg langs kysten er problematisk fordi man ikke vet hvilken helsetilstand fisken er i, skriver Dagens næringsliv som hadde saken først (krever betalingsløsning).

– Vi må vel erkjenne at oppdrettsnæringens desperate behov for ikke-medikamentelle avlusingsmidler har veid tyngre enn de faglige rådene vi har gitt, sier Stein Mortensen hos Havforskningsinstituttet (HI) til DN.

- Engstelig for konsekvensene

Fiskeridirektoratet deler bekymringen til HI.

– På den ene siden skal vi sørge for et bærekraftig uttak og bruk av leppefisk. På den andre siden er god tilgang på leppefisk viktig for å holde lusetrykket under kontroll i oppdrettsanleggene, ikke minst av hensyn til villaks og sjøørret. Jeg er særlig engstelig for konsekvensene av den økte bruken av medikamenter mot lakselus, forteller seksjonssjef Anne Kjostil i Fiskeridirektoratet til DN.

Flere firma som Salmar og Marine Harvest har egne anlegg for oppdrett av leppefisk, som reduserer behovet for villfanget leppefisk.