Fra 1. februar 2016 tiltrer Ragnhild Aukan i nyopprettet stilling som fagleder fiskehelse.  Hun er bosatt i Kristiansund, og kommer fra stilling som fiskehelsesjef i Lerøy Midt.

Samtidig får Havbrukstjenesten på plass to nye fiskehelsekonsulenter som fullfører fiskehelsestudiet i løpet av 2015. Med dette utvides avdeling i Kristiansund fra to til fem personer.

Flere avdelinger

Fra 2016 vil Havbrukstjenesten ha fiskehelseavdeling på Frøya, i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund. Fra årsskiftet består fiskehelseavdelingen av 18 personer med autoriserte veterinærer og fiskehelsebiologer.

- Vi vil betjene kunder fra Fosen i nord til Nordfjord i sør, og opparbeider oss svært mye erfaringsdata og kunnskap rundt fiskehelserelaterte utfordringer i området. Vi gleder oss til videre utvikling i tiden som kommer, forteller Lene-Catrin Ervik  til lokalavisa.