De kan også bli politianmeldt på brudd på forurensningsloven, som du kan lese mer om blant sakene til venstre.

Alle anleggene der det ble brukt formalin, har nå luseproblemer igjen. Og formalin er blitt ulovlig å bruke siden sist.

- Formalin fungerte hundre prosent

Lokalavisa var i går i kontakt med administrerende direktør på Salmar Leif Inge Nordhammer på mail.

Vi spurte han om de kunne ha behandlet anleggene på Nordmøre tidligere, slik Mattilsynet har ment i vår tidligere sak.

- Vi behandler mot lakselus med godkjente medikamentelle og ikke-medikamentelle hjelpemidler. 0,5 lus er en maxgrense – tiltak settes ofte inn før maxgrense nås, svarer Nordhammer.

På oppfølgingsspørsmål om hvorfor kun settes inn tiltak før de når lusegrensa ofte og ikke alltid, mangler vi svar fra direktøren.

Lokalavisa lurte også på om det var formalinbehandlingen i august som ikke fungerte siden de har for mye lus igjen?

- Behandling med sterkt uttynnet formalin, som er fem ganger lavere enn det som er merkekravet på matvarer, fungerte 100 %. Så er det sånn som jeg har skrevet to ganger tidligere: Lusa kommer og går – det er ikke slik at èn behandling virker hele året igjennom. Behandlinger må gjentas gjennom produksjonssyklusen på laksen.

Lokalavisa har også lurt på hva som er årsaken til at Salmar har overskredet lusegrensen igjen så kort tid etter å ha brukt formalin på lokalitetene, men ikke fått svar på spørsmålet.

Undersøker brudd på legemiddelloven

Adressa skrev i går (pluss-sak, krever innlogging), at Statens legemiddelverk undersøker om firmaet Veso (Vetrinærmedisinsk Oppdragssenter) som leverte formalin til Salmar, har brutt legemiddelloven. Dette fordi legemiddelverket mener de utleverte et ikke-godkjent legemiddel som formalin, som er forbudt.

Til Adressa uttaler Vesos daglige leder Arne Gullbrand Ruud at de hadde diskutert med Salmar å bruke formalin i forsøk. Leif Inge Nordhammer, mener derimot at selskapet viste at formalinet skulle brukes på lakselus fra første stund.

Adressa skriver at det ble brukt 113.122 liter av formalin. En mengde som Mattilsynet og legemiddelverket aldri har sett maken til. Formalin ble også ulovlig å bruke etter Salmars akutte situasjon, som selskapet omtaler hendelsen.

Havbrukstjenesten som skrev ut reseptene til Salmar, mener at når de behandler dyr mot parasitter blir det definert som legemiddel - altså er det bruken som reguleres av resept og ikke utleveringen.

Nordhammer fastslår også at ingen behandling har vært gjort uten resept og at selskapet har fulgt alle rådene de har fått av helsetjenesten, ovenfor avisa.

Veso hentet formalin fra Swed Handling AB, men legemiddelverket i Sverige uttaler til Adressa at firmaet ikke hadde tillatelse til å drive med såkalt partihandel med legemidler. Da kunne de heller ikke selge et ikke-godkjent legemiddel i Norge, slår legemiddelsverket i Sverige fast.

Mattilsynet forteller til Adressa at Veso heller ikke har meldt utleveringen av formalinet til Veterinærregisteret som de plikter å gjøre.