- Oppdrettsnæringen har endret på alt. Rekene rammes: De er blitt syke eller mindre – eller helt borte. Også villfisken er hardt rammet. Det er noe skit, sier Ulf Garstad som bor i Rørvik i Vikna kommune, nordvest for Namsos til VG.

– Jeg har holdt på i 40 år og er lommekjent i de fleste farvannene her. Vi ser utviklingen over mange år, om det skjer noe, på måsene, på alt av endringer i naturen. Jeg er ingen motstander av oppdrettsnæringen, men mine opplevelser er at den ikke er bærekraftig over tid, fordi de ikke greier og hanskes med sykdommer og lus, uten å påføre naturen stor skade, fortsetter han.

Prøvde å varsle

Dette prøvde Garstad å gjøre noe med.

– De bruker så mange gifter for å bli kvitt lusa, at det påvirker livet i sjøen. For noen år siden tok vi prøver av rekene, fordi mye av skallet var skadet. Da fant vi lusemiddelet diflubenzuron i rekene. Vi varslet myndighetene, men ikke noe skjedde.

Fiskens avføring er også en stor utfordring mener han.

– Fiskekloakken gir nedslamming av store områder. Der det før var frodig liv på bunnen, er det nå slam og helt dødt. Og lusevannet som de renser fisken for lus med, får de lov til å dumpe rett i fjorden. Det er en viktig årsak til at det neste ikke er rekefiske igjen i fjordene fra Vestlandet og nordover til oss her i Trøndelag. I fiskeavføringen kommer også lusemidler, fordi laksen får det gjennom fôret. Det betyr at giftige lusemidler blir spist av reker og villfisk.

- Blir så forbanna

VG på sin side påpeker at det kan være flere årsaker til nedgangen i rekefiske. Som blant annet varrierende sykluser i antall reker.

– Jeg blir så forbanna på slikt pisspreik. Som om det ikke er vi som følger naturen hver dag, som ser hva som skjer. Det er mulig at oppdrettsselskapene holder seg innenfor regelverket, men det hjelper ikke. Over tid bidrar de med så mye utslipp, at det rammer naturens gang. Det må politikerne i Oslo snart skjønne.

- Sterke krefter som jobber sammen

Derfor krever rekefiskeren at 20 prosent av oppdrettsbransjen må på land eller i lukkede mærer. Men tror ikke det skjer.

– Nei, vår næring er for liten, sammenliknet med oppdrett, som skal bli den nye store næringen etter oljen. Det er så sterke krefter som jobber sammen, at de får lov til å ture frem som de vil. Jeg har som sagt ikke noe mot oppdrett – Norge trenger det – men det må skje uten at naturen taper, sier Gjerstad til nettstedet.

- Sjelden man ser så klar effekt

VG har også intervjuet mange andre rekefiskere med lignende historier. De rekefiskerne får også støtte av forskning.

– Vi skal være varsomme med å trekke bredere konklusjoner, men resultatene av våre undersøkelser viser at reker som får lakselus-medisin, i stor grad dør. Jeg har forsket på effekter av forurensning i 25 år og det er sjelden en ser så tydelig effekt, sier forsker Renee Katrin Bechmann ved forskningsinstituttet IRIS i Stavanger.

Ved å gi rekene litt fiskefor med det kjemiske lakselus-middelet diflubenzuron (DFB), fikk forskeren stor effekt

– Vi prøvde det både på rekelarver og voksne reker. Effekten var at rekene døde. Å se reker dø etter å ha spist noen små pellets av et medisinfôr til laks, er skremmende, sier Bechmann.