Hentet inn 300 millioner etter kjøpet av 24 eiendommer av BEWI

foto