MN24

Har fått endelig svar om industriområdet

foto
Området ved Uttibrua er nå endelig avklart Foto: Odd Einum