Denne båten er så svær at det etter sigende er plass til et rutefly om bord