Norge eksporterte sjømat til en verdi av 32,7 milliarder kroner første halvår. Dette er 5,3 milliarder kroner eller 20 prosent mer enn samme periode i fjor.

Det har aldri før vært registrert en så høy eksportverdi for sjømat som i første halvår av 2014, og det er samtidig notert ny rekord for juni måned. Sjømateksporten i juni viste en oppgang på 417 millioner kroner eller ti prosent målt mot samme måned i fjor.

– Norge er en viktig leverandør av sjømat på verdensmarkedet og etterspørselen etter norske produkter har vært svært god første halvår. Veksten i sjømateksporten skyldes først og fremst at økningen i etterspørselen etter laks er større enn tilbudsveksten og at forbrukerne i våre tradisjonelle torskemarkeder har etterspurt torskeprodukter fra Norge etter tidenes vinterfiske, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Rekord for laks første halvår

Norge eksporterte laks for 21,5 milliarder kroner i første halvår, en økning på 4,1 milliarder kroner eller 24 prosent målt mot samme periode i fjor.

Ser man på juni måned isolert er det en oppgang på 400 millioner kroner, eller 14 prosent, til en total eksportverdi på 3,3 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 36,03 kroner mot 40,97 kroner i juni 2013. Som for foregående måned er Polen, Frankrike og Russland største kjøpere av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 228 millioner kroner eller 22 prosent første halvår, til en total eksportverdi på 1,2 milliarder kroner. I juni var eksportøkningen på syv millioner kroner eller fire prosent, til totalt 182 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.