– Det vanlige har vært å snakke om å skape arbeidsplasser. Nå er det mest motsatt