Konkurs: Gjelda er større enn verdiene i firmaet

foto