Adm. direktør Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt informerte i dag sine ansatte ved slaktefabrikken på Dolmøy og foredlingsfabrikken i Hestvika om planene.

- De fikk informasjon om at vi sikrer oss tomt på Jøstenøya for et fremtidig og samlet industrianlegg, sier Fjeldvær til lokalavisa.

Lerøy Midts to landanlegg er fordelt på til sammen rundt 30 mål i dag. På Jøstenøya blir det romsligere plass.

Vil kjøpe 50 mål

- Jeg vil presisere at det ikke er tatt noen beslutning om at vi skal bygge på tomta ennå. Vi starter nå forhandlinger med kommunen om kjøp av 50 mål tomt. Vi prøver å bli enige før sommerferien, slik at vi legger den ballen død. Da kan vi begynne diskusjonen om og når vi skal bygge. En eventuell bygging ligger uansett noen år frem i tid, sier Fjeldvær.

Det er heller ikke bestemt hva som skal skje med fabrikkene på Dolmøya og i Hestvika.

- Fabrikkene i dag fungerer rimelig godt, og det er ikke tatt stilling til hva som skal skje med dem. Men det er ingen hemmelighet at vi i flere år har jobbet med å slå sammen de to fabrikkene, slik at vi kan få en mer rasjonell drift. Vi skal nå se på om det lønner seg å vedlikeholde dem eller om de skal samles. Skal vi være konkurransedyktige frem i tid så må de kanskje samles, mener Fjeldvær.

- En langsiktig aktør

Han er glad for at Lerøy satser på Hitra.

- Jeg synes det er greit at våre eiere er opptatt av at vi får en samlet aktivitet på Hitra. Det viser at selskapet er en langsiktig aktør, som har tenkt å være her en stund. Vi begynner å få ganske mange arbeidsplasser i selskapet både på land og sjø nå, sier Fjeldvær.