Hittil i år er sju øybedrifter slått konkurs eller tvangsavluttet. Det viser tall fra Brønnøysundregistrene.

På Hitra har fire bedrifter gått konkurs i løpet av årets første ni måneder. På Frøya er bedrift konkurs, mens tre bedrifter er avsluttet.

Tvangsavvikling åpnes når et selskap har meldt oppløsning, men unnlatt å melde endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også tvangsoppløses hvis det ikke sender inn årsregnskap.