Regjeringen åpner for fem prosent økning i oppdrettslaks, skriver de på sine nettsider.

-Regjeringen vil føre en politikk som gir næringslivet økt konkurransekraft og dermed mulighet til å skape større verdier. Som en del av dette vil vi legge til rette for en miljømessig forsvarlig vekst i oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet vil tilby alle etablerte oppdrettere en vekst på fem prosent økt kapasitet. Det tilsvarer en økt produksjon på om lag 60.000 tonn, dersom alle takker ja til vekst.

Strengere krav

Samtidig vil kravene mot lus strammes inn. Dagens krav på 0,5 hunnlus per oppdrettsfisk, vil bli endret til 0,1 der konsesjoner med utvidet kapasitet benyttes. Det skal motvirke motstandsdyktigheten til lusemidlene og sørge for et grønnere næring. Miljøkravene gjelder for hele konsesjonen hvor det gis økning.

-Dette opplegget vil kunne redusere lusenivået med inntil 30 prosent. Ved å vri lusebekjempelsen over på ikke-medikamentelle metoder kan vi bidra til å hindre ytterligere resistensutvikling, sier Aspaker.