Grafikk som viser fiskefangsten i de ulike fylkene. Her får du oppgitt både fangstmengde og fangstverdi, hvilke fiskearter det ble fisket mest av og hvilke fiskearter det ble tjent mest penger på.

Tallene er hentet fra Fiskeridirektoratet.

For Sør-Trøndelag sin del går det fram at det i fjor ble fanget 49.274 tonn pelagisk fisk. Størst økning var det i fangsten av flatfisk og bunnfisk.

Den totale fangstverdien var på 467 millioner kroner, noe som er en økning på hele 38 prosent sammenlignet med året før.

18,2 milliarder kroner

Norske båter leverte fisk, reker, skalldyr og skjell til en førstehåndsverdi på 18,2 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8 prosent fra i fjor.

Veksten kommer til tross for at fangstmengden var den laveste på 25 år, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Fjorårets fangst var totalt 2 millioner tonn, 12 prosent mindre enn året før.

70 prosent av fangsten gikk til konsum, og 30 prosent gikk til industriell produksjon av fiskemel, olje og fôr, ifølge SSB.

Torsken var mest verdt for norske fiskere i fjor, der fangsten av torsk utgjorde totalt 20 prosent av den totale mengden. Førstehåndsverdien på torsk økte med 8 prosent, til 6,2 milliarder kroner. Førstehåndsverdien er prisen fiskeren får utbetalt for fangsten.