– Å lære et språk er nøkkelen til suksess i et nytt samfunn