Doblet omsetninga i vanskelig år. Sikret tre byggekontrakter mot slutten av året