Seks leverte anbud: Ny driver av Kystekspressen fra 2024

foto