For å forenkle prossesen for utenlandske arbeidstakere blir det nå opprettet et eget servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim (SUA).

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) samarbeider her for å gjøre prosessen så enkel som mulig.

- Slik det er nå, må utenlandske arbeidere vente i rundt seks måneder før de kan komme i jobb. Dette vil forkorte prossesen betrakelig til rundt 2-3 uker, mener Kierulf da lokalavisa snakker med han på telefon.

Han skriver også til lokalavisa at:

- Årlig kommer det 600 utenlandske forskere til NTNU. Moserparets hjerneforskning er en av mange virksomheter som har gått glipp av topp fagfolk på grunn at for treg saksbehandling. På SUA samarbeider flere etater, og saksbehandlingstiden går ned til glede både for bedrift og arbeidstaker. Dette er viktig for kunnskapsmiljøer i byen, men for meg som fylkespolitiker er det like viktig at senteret blir et tilbud til hele regionen og næringsliv som berøres av dette.

- I Høyre har vi kjempet for et slikt senter snart ti år. Det overrasker ikke at det måtte en Høyre-Frp-regjering til før det sterke ønsket fra oppdrettsnæringen på Hitra og Frøya, så vel som NTNU og Sintef i Trondheim, ble realisert, sier  Henrik Kierulf, fylkespolitiker som også har jobbet lenge med denne saken.

Bevilger 10 millioner

Han avslører at Eriksen nå kommer til å bevilge 10 millioner kroner for opprettelsen av et slikt senter i Trondheim på neste års statsbudsjett.

- Det gjør at utenlandske arbeidere skal komme raskere i jobb hos for eksempel Salmar og andre selskap på Hitra og Frøya.

- Når tror du senteret kan stå klart?

- Vi varsler om dette nå, slik at etatene kan allerede starte på arbeidet. Jeg forventer at det er oppe til neste år, svarer Kierulf.

Støttes av Frøya Høyre

- Dette er noe vi i Frøya Høyre har jobbet med opp mot Sør-Trøndelag Høyre i en tid nå, og det er meget hyggelig å se at dette arbeidet bærer frukter, skriver Espen Håvard Hauan, leder i Frøya Høyre.

- Opprettelse av et slikt SUA-kontor vil ikke bare gagne arbeidsgiverne, men også arbeidstakerne. For det første vil søknadstiden reduseres betraktelig, noe som vil fjerne en del frustrasjon for hver enkelt. For det andre får de et kontaktpunkt der de kan stille sine spørsmål om skatteregler, oppholdstillatelse, arbeidsmiljølovgivning osv. Norge er et samfunn føles fremmed for mange utenlandske arbeidstakere, og mange kommer fra land hvor man har et anstrengt forhold til offentlig forvaltning, og et helt annet system enn hva vi har her. Det har stadig vekk versert saker i media om sosial dumping og menneskehandel i arbeidslivet. Vi tror at opprettelsen av et slikt SUA-kontor i høyeste grad vil bidra til å redusere dette. Som vi har gjort gjennom flere år, støtter Frøya Høyre opprettelsen av et SUA-kontor i Trondheim, og vi applauderer H/FrP-regjeringens handlekraft i denne saken.