Skal levere nesten 20.000 kvadratmeter gulv lokalt