- Som 4. generasjons driver hadde det vært et stort nederlag å måtte legge ned gården