Vanja og Therese fikk jobb i ny bedriftshelsetjeneste