«Frøyabanken nord» kan bli utpekt for havbruk til havs. - Endelig har startskuddet gått

foto