foto
Christoffer Breivoll og Charlotte Rabben med sønnene Ludvik (3) og Anker (1). Foto: Malin Lervåg

Charlotte (34) studerte medisin i Slovakia med ett mål: å bli fastlege i Øyregionen