Utbygging av nytt servicesenter er i gang: Her blir det ny butikk, bensinstasjon og brannstasjon

foto