Lærlingjobben i Lerøy var avgjørende for Marions (19) psykiske velvære