Ungdom helt ned til 12 år har anledning til å drive profesjonelt fiske i løpet av sommerferien. Ordningen gjelder for alle fiskeslag det ellers fiskes på langs kysten, men med en begrensing når det gjelder fiske på rognkjeks.

Fiskeriminister Elisabeth Alsaker gikk denne uka ut med en pressemelding der hun oppfordrer ungdom til å benytte seg av ordningen.

- Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Norge, og regjeringa vil styrke rekrutteringa til fiskeryrket. Derfor viderefører vi ordninga med ungdomsfiske i 2015. Når dyktige ungdommer kommer tidlig inn i fiskeryrket bygger dette langsiktig kompetanse for sjømatnæringa. Jeg oppfordrer alle ungdommer som er nysgjerrige på fiskeryrket til å ta sommerjobb som fisker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ungdomsfisket kan drives md stang, handsnøre, juksamaskin, garn med samla lengde inntil 210 meter, line med inntil 300 angelr og inntil 20 teiner eller ruser.