Ovenfor ilaks.no understreker han at det ikke er lett å gjøre suksess slik laksenæringen har gjort. I motsetning til Chille hvor laksenæringen kollapset fordi de ikke klarte å håndtere sykdommer, er situasjonen en helt annen i Norge, mener Frank Asche, som er professor ved universitetet i Stavanger.

- Effektive vaksiner har blitt utviklet på rett tidspunkt, og hver gang har næringen klart å reise seg igjen. Sykdom er ikke noe man blir kvitt, og det er en del av det å drive husdyrhold. De som lykkes, er de som klarer å løse problemet før det går for langt, sier han til ilaks.no.

- Vet hvilke knapper de skal trykke på

En annen trussel mot oppdrettsnæringen ifølge professoren er faktorer som øker produksjonskostnadene og hindrer arealvekst. Her mener Asche at det ikke er de mest ekstreme mot lakseoppdrett som er de verste.

- De er ufarlige, sier han til nettstedet.

– De man skal frykte er de fornuftige som gir uttrykk for at de ikke har noe imot oppdrett på generell basis. De blir farlige når de begynner å påpeke enkeltfaktorer ved driften de vil ha endret, for å oppnå bærekraft. Da kan det raskt komme krav om avgifter, som kan føre til store ekstrakostnader for næringen. De vet nøyaktig hvilke knapper de skal trykke på for å få gehør, understreker Asche.

Må være kunnskapsbasert

Mangel på areal for laksen kan føre til flere sykdomer og økte kostnader for bransjen.

Professoren mener derfor myndighetene ikke må komme med restriksjoner og kontrollsystemer som ikke er kunnskapsbasert.

- Det vil bli fristende å la fisken stå tettere, noe som igjen gjør den mer sårbar for sykdomsutbrdd, avslutter Asche.