Innrømmer ikke noe ansvar og vil ikke betale for skadene