Damprengjøring, fiskeri og programmering. 85 nye selskap ble registrert på Frøya