Lukket møte for å forklare følgene av lakseskatten