Brønnøysundregistrene noterte i første halvår over 17.000 nye registreringer i Foretaksregisteret. Dette registeret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge.

Ingen av de nye notetingene har adresse Hitra eller Frøya.

På Frøya ble det i løpet av årets seks første måneder registrert 12 nye enkeltpersonforetak, mens sju nye så dagens lys på Hitra

I Snillfjord ble et registrert et nytt enkeltpersonforetak.

Hele landet

I hele landet ble det i løpet av første halvår registrert 17.514 nye foretak i Foretaksregisteret mot 19.470 i samme tidsrom i fjor. Totalbestanden i Foretaksregisteret har likevel økt fra 447.957 i første halvdel av fjoråret til 459.000 i første halvår i år.

Det ble registrert 13 300 nye aksjeselskap første halvår i år, mot 13 625 i første halvår 2013.

Samtidig ble det i samme tidsrom registrert 18.198 nye enkeltpersonforetak, mot 17.292 i samme periode i fjor. Antallet av disse nye enkeltpersonforetakene som også er registrert i Foretaksregisteret sank fra 3.277 i første halvår i 2013 til 2.525 i første halvår 2014.