MN24

Nå blir det endelig åpningsfest for brua og markering av 11 års veibygging

foto
Greta og Bjørn Braa feiret da trafikken ble satt på Åstfjordforbindelsen i februar. Foto: Lars Otto Eide