Fire ledere i Gaselle-bedriften har sagt opp. - Har ingen kommentar til hvorfor