- Jeg synes det er artig, og smått eventyrlig, at vi med hovedkontor på Frøya, har avdelingskontorer i Trondheim, Tromsø, Kristiansund, og nå snart også i Molde eller Ålesund.

Det sier administrende direktør Roger Sørensen i Havbrukstjenesten AS.

Selskapet utlyser i disse dager syv nye stillinger. De søker etter ocanograf, biolog, fiskehelsekonsulenter med mer. Tre av stillingene er tiltenkt å være på et nytt avdelingskontor som kommer enten i Molde eller Ålesund.

Selskapet ble stiftet allerede i 1991, og ble i mange år drevet at de tre eierne Asgeir Østvik, Marianne Halse og Arild Kjærstad(Marianne  Halse er nå ute av eierskapet).

Doblet antall ansatte på ett år

Da Roger Sørensen kom inn som direktør i september 2013, var de ti ansatte som drev med miljø- og fiskehelsetjenester rettet mot den lokale havbruksnæringa. De siste to årene har selskapet vokst stort både når det gjelder antall ansatte og i geografisk dekning. I januar 2014 var de 14 ansatte. Per nå er de akkurat det dobbelte: 28. Når nyansettelsene er på plass vil de være 35.

- De tre gründerne har lagt ned et imponerende arbeid, og skapt et omdømme som har gitt muligheten for denne veksten. Det er stor konkurranse i det markedet vi er, men vi har gjennom den kulturen som er i bedrifta klart å rekruttere og beholde dyktige fagfolk, folk som er attraktive for større bedrifter enn oss, sier Roger Sørensen.

Kompetansebedrift

Rett etter påske tar selskapet i bruk et nytt laboratorium med plass for ti ansatte på Rosten i Trondheim. Og med avdelingskontor i Tromsø og i Møre og Romsdal har selskapet forlengst vokst ut av øyregionen.

Selskapet er inndelt i tre avdelinger: miljø, fiskehelse og tekniske tjenester, og er en kompetansebedrift med stort sett høyt utdannede ansatte.

- Blått kompetansesenter blir ett løft

At denne kompetansebedriften fortsatt vil ha sitt hovedkontor på Frøya, vil også bety mye for etableringen av Blått kompetansesenter. Målet med Blått kompetansesenter er nettopp å kunne skape en klynge for innovasjon og utvikling av de blå næringene.

- At vi har bestilt 20 kontorplasser på Blått kompetansesenter betyr at vi vil satse enda mer. Og jeg er sikkert på å komme inn i et slikt senter vil bety et stort løft for oss som selskap også, sier Roger Sørensen.