Slik fordeles de nær 116 millioner havbrukskronene