Naboer plages av sterk lukt. Advokaten ber om stans av ny fabrikk

foto