MN24

– Setter ikke i gang operasjoner som går på bekostning av folk og sikkerhet

foto
Foto: Grieg Seafood