MN24

– Setter ikke i gang operasjoner som går på bekostning av folk og sikkerhet

Foto: Grieg Seafood