Utbyggerne på Jøsnøya, og Hitra kommune, møtes en gang i uken for å samkjøre hvordan de skal bygge ut infrastrukturen på det store industriområdet.

Når Marine Harvest og Lerøy Midt har planer om å bygge to store lakseslakterier og Bewi og Br.Sunde vil bygge emballasjefabrikker, er det en stor fordel at man har snakket sammen før vannrør, avløp og strømledninger legge i grunnen på tomtene de har kjøp.

Billigere og raskere

- Det handler mye om økonomi. Det blir billigere enn om vi skulle planlegge og bygge hver for oss, sier Kolbjørn Jektvik, som leder utbyggingen for Marine Harvest.

- Og vi vil at det skal være velfungerende. Det er mange aktører og mange ledninger på kryss og tvers. Da er det viktig at vi finner felles løsninger, sier Frode Arntzen fra Lerøy Midt.

- Hvis vi klarer å koble oss sammen, så blir det mye mindre å ta igjen senere. Vi må bli enige om de grove linjene på føringene. Hvor skal det kobles sammen, og hvor skal det separeres. For kommunen er det viktig at vi leverer til rett tid, sier teknisk sjef Dag Robert Bjørshol, som koordinerer arbeidet for kommunen.

Mulig bygging neste år

Både Lerøy og Marine Harvest har kjøpt tomt på 50 dekar med opsjon på 10 mål.

- Når starter dere byggingen?

- Lerøy kan bygge sent i 2016, dersom alle vedtakene kommer på plass. Men det er avhengig av at det gjøres styrevedtak, sier Frode Arntzen.

Det samme er tilfellet for om Marine Harvest gjør en investeringsbeslutning. Men selskapet har kjøpt tomt og har planer om å bygge ny fabrikk som skal erstatte fabrikken på Ulvøya.