Påpeker at dette ikke handler om rikinger: – Hvis forslaget blir stående, så betyr det avvikling av all videreforedling i Norge

foto