Å få lærlingeplass på fiskebåt har for mange ungdommer, tidligere vært en stor utfordring.  Grunnet presset økonomi har mange rederier hatt vanskeligheter med å tilby lærlingeplasser til ungdom. Dette problemet vil regjeringen å løse ved å innføre en egen lærlingekvote på båt.

Den nye lærlingekvoten innebærer at lærlinger i praksis, nå kan ta med seg en egen fiskekvote ut på båten.

– Denne ordningen trådde i kraft allerede ved nyttår, og vil gjøre at rederiene i større grad har mulighet til å tilby lærlingeplasser, da det ikke vil innebære noen større økonomiske tap, sier formann i Sør-Trøndelag FpU, Maria Alseth.

Med regjeringens nye ordning med lærlingekvoter legges det altså til rette for at det skal bli lettere å få lærlingeplass på fiskebåt.

- Dette er en stor gladnyhet, fortsetter Alseth som håper det nå blir lettere å få lærlingeplass hos fiskenæringen på Hitra og Frøya.